Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Spadki

Sprawy spadkowe występują w każdej rodzinie i najczęściej związane są z pojęciem dziedziczenia. Nierzadko występują sytuacje, kiedy tracimy kogoś bliskiego z rodziny i zachodzi konieczność uregulowania spraw spadkowych po zmarłym. Wtedy należy założyć sprawę spadkową.

Najczęściej w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki: o charakterze cywilnoprawnym, majątkowe, nie związane z osobą zmarłego w sposób ścisły oraz nie przechodzące na określone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Spadkobiercami możemy stać się na podstawie ustawy lub testamentu. Bywają przypadki, kiedy spadkobierca pominie nas w testamencie i przepisze cały majątek na rzecz osoby obcej. Wtedy możemy wystąpić z roszczeniem o zachowek lub domagać się stwierdzenia nieważności testamentu.

Sprawy spadkowe obejmują różnorodne i skomplikowane problemy, jak np. przyjęcie spadku wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza, uchylenie się od spłaty długów pozostawionych po spadkodawcy, skuteczne sporządzenie testamentu czy dział spadku i zniesienie współwłasności majątku pozostawionego przez zmarłego i roszczenia z tym związane.

Wskazana wyżej tematyka ma przybliżyć Państwu zarys zagadnienia i pomóc w przygotowaniu się do ewentualnych spraw sądowych. W sprawach zawiłych nierzadko potrzebna będzie pomoc fachowego pełnomocnika.

Najczęściej spotykanymi sprawami spadkowymi są sprawy:

  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o ogłoszenie testamentu,
  • o unieważnienie testamentu,
  • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • o zachowek, zapis, polecenie,
  • o dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • odwołanie darowizny.

Kancelaria świadczy pomoc w prowadzeniu spraw z danej dziedziny prawa.