Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Praca

Sprawy z tej dziedziny prawa dotyczą głównie stosunku pracy i wzajemnych roszczeń pracowników i pracodawców. Po nawiązaniu stosunku pracy prawa i obowiązki stron podlegają reżimowi prawa pracy. Stosunek pracy rodzi po stronie pracownika obowiązek wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a po stronie pracodawcy- obowiązek zatrudnienia pracownika i wypłaty wynagrodzenia. Wskazana zasada podporządkowania pracownika dominuje nie tylko w stosunkach pracy nawiązanych na podstawie umowy o pracę, ale także z wyboru, powołania, mianowania i innych.

Oprócz praw i obowiązków stron stosunku pracy prawo pracy reguluje także takie  zagadnienia jak:  czas pracy, godziny nadliczbowe, urlopy, wynagrodzenie, odprawy a także wiele innych, np. zakaz konkurencji, rozwiązywanie sporów zbiorowych, mobbing, dyskryminacja.

W czasach wzrastającego zjawiska bezrobocia świadomość naszych praw pozwala na skuteczne przeciwdziałanie negatywnym praktykom pracodawców i ograniczenie samowoli pracowników.

Kancelaria świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów z tej dziedziny prawa oraz w prowadzeniu spraw, m. in:

  • o ustalenie stosunku pracy,
  • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę,
  • o odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, godzin nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także z innych tytułów prawnych określonych w kodeksie pracy,
  • o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
  • i innych