Zainstaluj Flash Playera

Aktualności:.: Prawnik radzi:

   2009.09.16

            Założenie spraw majątkowych oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym wymaga starannego przygotowania. W dużej mierze sukces i wygrana sprawa zależy od zebrania dowodów i dokumentów uzasadniających nasze roszczenia. Dlatego nigdy nie należy pozbywać się przedawnionych dokumentów, kwitów, listów, zapisków, papierów urzędowych i innych, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy mogą zostać wykorzystane do wykazania naszej racji. W sprawach z zakresu nieruchomości są one niemal niezbędne do udowodnienia przysługujących nam praw. Należy pamiętać, że ciężar udowodnienia wysuwanych na rozprawie twierdzeń spoczywa na osobie wywodzącej z nich skutki prawne.

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl